Wednesday, February 22, 2012

FAKTA YANG SUKAR DISANGKAL PEMBANGKANG.

SEKTOR PELABORAN.

-Meliberalisasikan 17 subsektor perkhidmatan (pendidikan,kesihatan dan perundangan).

-Perlaksanaan Rolling Plan ke2 berjumlah RM98.4 billion
 ( 2012:RM49.2b - 2013:RM49.2b)

-Pengurusan nilai projek baru bernilai RM50 juta ke atas.

-Dana mudahcara perkongsian Awam-Swasta (PPP) RM2.5b

-Pakej Rangsangan Khas RM6 b.

MEMERGIATKAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA.

-Dana pembiayaan PKS patuh syariah berjumlah RM2b dan kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan.

-Dana inovasi pengkomersialan PKS patuh syariah berjumlah RM500j dan kerajaan menanggung 2% daripada kadar keuntungan.

-Dana SME Revitalisation Fund berjumlah RM 100j kepada usahawan berwibawa untuk membangunkan semula perniagaan.

-Dana kecemasan PKS berjumlah RM10j bagi membantu PKS yang terlibat dengan bencana alam.

No comments:

Post a Comment